Thép Hòa Phát phi 22

500,000  470,000 

Thép hòa phát phi 22 có ưu điểm gì?

Thép hòa phát có nhiều ưu điểm nhưng có 3 ưu điểm nổi bật hơn hết khiến các nhà thầu xây dựng luôn để thép hòa phát là sự lựa chọn hàng đầu.

Danh mục:
X