Thép hộp 40×40 mạ kẽm

127,000 

Giá Thép hộp 40×40 vuông

Sắt hộp (40 × 40) 1.0 6kg20 127.000
1.2 7kg40 148.000
1.4 9kg60 185.000
1.8 12kg00 223.000
2.0 14kg20 285.000
X