Thép hộp 40×40 mạ kẽm

136,000  127,000 

Giá Thép hộp 40×40 vuông

Sắt hộp (40 × 40)1.06kg20127.000
1.27kg40148.000
1.49kg60185.000
1.812kg00223.000
2.014kg20285.000
X